นโยบายความเป็นส่วนตัว
(แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2563)

กรุณายืนยันและตรวจสอบข้อมูลสำคัญก่อนที่ให้เรา ซึ่งเราจะรักษาข้อมูลของท่านไว้ ไม่นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน การที่ท่านตอบตกลงถือเป็นการอนุญาติให้เราเก็บข้อมูล
ไว้เพื่อใช้ในการบริการตามฟังก์ชันของโปรแกรม

ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านจำเป็นต้องอนุญาติแก่ทางเราเพื่อใช้ในการบริการผ่านอุปรกณ์มือถือของท่าน มีดังนี้
1.) ในการเข้าใช้งานเพื่อตอบปัญหาธรรม ท่านจะต้องลงชื่อก่อนเข้าใช้งานโดยเปิดเผยข้อมูลแท้จริงได้แก่ ชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ
2.) การใช้งานอุปกรณ์ ท่านจะถูกถามถึงเพื่ออนุญาติแก่เราในการเปิดใช้บริการจากอุปกณ์บนเครื่องของท่าน ได้แก่
    2.1 การใช้ระบบพิกัด GPS
    2.2 การใช้ระบบบันทึกเสียง เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อความเสียง
    2.3 การเปิดใช้งานกล้องวิดีโอ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดภาพขณะใช้งานโปรแกรม
    2.4 การเปิดใช้สัญญาณ Wi-Fi และ Bluetooth เพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและเข้าถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการลงเวลาใช้งานของท่าน
    2.5 การเปิดใช้งานพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
    2.6 การเปิดใช้งานปฏิทินเพื่อส่งเวลาเตือนไปยังท่านเมื่อถึงกำหนดนัดหมาย
    ทางเราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เป็นสากล และปกป้องไม่ให้มีการแอบนำข้อมูลท่านไปใช้ได้

การพยายามเข้ามาล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ ในการให้บริการข้อมูลของเราไม่ถือเป็นความผิดจากความบกพร่อง
และเราจะดำเนินคดีต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิต่างๆ ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้จนถึงที่สุด

เราไม่อนุญาติให้ท่านนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีความเกี่ยวข้องกันในระหว่างการใช้งานไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่รับความยินยอมจากบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเสียก่อน และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณืที่เกิดขึ้นนั้น.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 www.duenjit.com